2 options
SmartStore™ Compact XS lid
(10 x 14.5 x 2 cm)
2 options
SmartStore™ Compact XS lid
(10 x 14.5 x 2 cm)
2 options
SmartStore™ Compact S lid
(14.5 x 19.5 x 2.5 cm)
2 options
SmartStore™ Compact S lid
(14.5 x 19.5 x 2.5 cm)
2 options
SmartStore™ Compact M lid
(20 x 29 x 2.5 cm)
2 options
SmartStore™ Compact M lid
(20 x 29 x 2.5 cm)
2 options
SmartStore™ Compact L lid
(29.5 x 40 x 2.6 cm)
2 options
SmartStore™ Compact L lid
(29.5 x 40 x 2.6 cm)
2 options
SmartStore™ Compact Slim lid
(9.8 x 28.9 x 1.9 cm)
2 options
SmartStore™ Compact Slim lid
(9.8 x 28.9 x 1.9 cm)